Van vinken naar vonken

Vinken is de norm en betekent niet meer dan ‘check’. Focus op alles wat meetbaar is, heeft de ene na de andere kritieke prestatie-indicator in het leven geroepen. Lijstjes werden, en worden nog steeds, langer met als gevaar dat het alleen nog maar om het afvinken gaat …

Vonken heeft waarde en betekent energie, dat waarop mensen en organisaties draaien. Het is de vonk in je hart die inspireert en bemoedigt, net zoals het vuur van een missie zorgt voor bezieling en volharding. Het gaat om het creëren en onderhouden van die stroom.

‘Van vinken naar vonken’ is een maatwerkprogramma voor teams en organisaties met aandacht voor mens en resultaat. Het omvat onder meer de volgende naar wens en behoefte te combineren onderdelen:

/ Vormgeven en structureren van organisaties op basis van strategie-uitvoering
/ Samenstellen en evalueren van teams op grond van talent, interesse en ambitie
/ Trainen en coachen team/individu op inhoud (opdracht) en interactie (relatie)
/ Inspireren door het delen van kennis/ ervaring in presentaties en masterclasses

Vormgeven en structureren

Als organisatie-architect help ik niet alleen bij het opzetten van nieuwe, maar ook bij het veranderen van bestaande organisaties. Een ontwerp stem ik af op het strategisch plan en de externe omgeving met klanten, partners en concurrenten. Met mensen, processen en systemen als vertrekpunt maak ik een analyse en kom ik tot een voorstel van een duidelijke, werkbare structuur. Onder het motto ‘eenvoud is kracht’ streef ik naar het vereenvoudigen van complexiteit.

Samenstellen en evalueren

Als sparringpartner werk ik op basis van vertrouwen. Ik formeer een team op grond van zijn opdracht en elkaar aanvullende talenten. Doel is elk individu in zijn of haar kracht te zetten. Ik waardeer een team door het aanwezige talent, zowel de kwaliteiten als de valkuilen, in kaart te brengen en een wittevlekken- of een opvolgingsplan te maken. Mijn uitgangspunten zijn ontwikkeling, diversiteit en inclusie. Terwijl ik competenties inventariseer, kijk ik vooral naar het potentieel van team en individu.

Trainen en coachen

Als trainer-coach sta ik naast een team of individu. Ik observeer, luister en stel vragen. Teams adviseer ik op inhoud en interactie. Ik ondersteun bij het vullen een hiaat tussen opdracht en resultaat. Individuen begeleid ik bij het vervullen van hun rol, het omgaan met verandering, etc. Daarnaast werk ik met teamleden aan de groeps- of organisatiedynamiek: ik assisteer bij het verbeteren van onderlinge verhoudingen en de samenwerking met andere teams.

Inspireren en delen

Als inspirator vertel ik over mijn lessons learnt, zowel in de business als in het leven zelf. In de setting van de huidige, bijzonder transformatieve tijd neem ik je mee op reis door de wereld van strategie-uitvoering, verandering, leiderschap en onderwerpen als zelforganisatie. Ik toon je dat strategie, in een continu proces van verandering, met uitvoering is verbonden. Ik koppel leiderschap aan strategie-uitvoering en behandel niet alleen het aansturende, maar ook het zelfsturende vermogen van de mens.

Gaaf! Laat je gegevens achter, ontvang inspiratie in het Engels en/of Nederlands en wees een van de eersten om de trilogie te ervaren.